Kompetensutveckling för bättre tillsyn

Länsstyrelserna i Mälarlänen (Stockholm, Örebro, Gotland, Dalarna, Västmanland och Södermanland) arbetar kontinuerligt med utbildningsinsatser för handläggare och miljöinspektörer som bedriver tillsyn av förorenade områden.

Årets tema för utbildning var momenten provtagning och riskbedömning i efterbehandlingsprocessen. I den två dagar långa utbildningen deltog omkring 250 personer som arbetar med tillsyn inom förorenade områden.

Petter Wetterholm från Wescon tackade självklart ja när han blev tillfrågad att medverka i utbildningen.

- Vi bidrar gärna med vår expertis för kompetensutveckling inom branschen som i det här fallet bidrar till ännu bättre tillsyn. I slutändan leder det till åtgärder av förorenade områden, så att det inte längre utgör hot mot människor eller miljö, säger Petter.

Fokus under första dagen var provtagning. Petter berättade om olika provtagningsmetoder och vad som är viktigt att tänka på vid provtagning för att resultatet ska visa de faktiska förhållandena på platsen. Han förmedlade också vikten av att förbereda en undersökning genom att ta fram ett provtagningsprogram med en konceptuell modell, baserat på den kunskap som finns om platsen.