Rivning för framtiden

Rivningen av delar av block 4 (avsvavlingsanläggningen) på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har pågått en tid men det är först nu man ser att det verkligen händer.

Entreprenören använder sig bland annat av en 50-tons höjdrivare, som med sin sax på 7,5 ton klipper stålbalkar på 35 meters höjd. I bild till vänster ser vi Mälarenergis projektledare Ellinor Engvall framför saxen. Via personkorgen på 60 meters höjd, till höger i bild, utförs förberedande arbeten inför lossgörning och senare nedlyft av rökgaskanaler.

Wescon har varit med i förprojekteringen och genomfört byggnadsundersökningar. Vi har också bidragit till delar av förfrågningsunderlaget och arbetsmiljöplanen, berättar Martin Schill, uppdragsledare. Under den pågående entreprenaden som väntas pågå till årsskiftet så agerar Wescon beställarstöd och utför miljökontroll.