Samråd inför miljöansökan om vätgasproduktion

I ett samarbete mellan Köpings kommun/Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Plagazi AB planeras en anläggning för produktion av vätgas i Köping.

Genom den så kallade Plagazi-processen kommer vätgas att produceras genom förgasning av avfall. Ett övergripande mål för hela satsningen är att skapa ett end-to-end koncept för hållbar produktion av vätgas. Drivkraften bakom är att frångå konventionell förbränning till en process för tillverkning av vätgas. Vätgasen kan sedan nyttjas i olika industritillämpningar och som fordonsbränsle. Spillvärmen från processen kommer även att kunna nyttjas i fjärrvärmenätet.

Wescon har fått förtroendet att upprätta samrådsunderlag och genomföra avgränsningssamråd inför den kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Den 23 juni hölls ett samrådsmöte tillsammans med representanter från miljökontoret i Köpings kommun, Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Samråd för allmänheten kommer att hållas genom öppet hus den 31 augusti 2022. Det upprättade samrådsunderlaget finns att ta del av här.

Samrådsperioden kommer fortsatt pågå under sommaren och avslutas i mitten av september.