Fler välkomnanden

Vi välkomnar ytterligare en kollega till oss på Wescon Miljökonsult.

Erika Modig har en bakgrund inom geovetenskap med en kandidatexamen i geovetenskap och en master i kvartärgeologi.

Efter en tid som timanställd har vi nu glädjen att välkomna Erika som heltidsanställd. På Wescon kommer hon främst att arbeta med förorenade områden, till exempel med mark- och grundvattenundersökningar samt miljökontroll..