Statliga SGU tecknar ramavtal med Wescon

Wescon Miljökonsult har vunnit ramavtal med Sveriges geologiska undersökning (SGU) för projektering av åtgärder vid förorenade områden.

Nu ser vi fram mot roliga och utmanande projekt tillsammans med SGU!