Wescon utbildar branschen i miljöinventering av byggnader

Wescon Miljökonsult arrangerade den 3 - 4 oktober kurs i Miljöinventering av byggnader i samarbete med BFAB/STF. Utbildningen omfattade utredande arbete vid rivning såsom materialinventering, avfallshanteringsplan, projektering och anpassning av förfrågningsunderlag.

Om man missade kursen så är nästa kurstillfälle den 7-8 mars 2018.
Anmälan till kursen kan ske här!