Byggmiljö

Vi har erfarenhet av:

 • Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad
 • Luftmätningar
 • Hälsoriskbedömningar
 • Materialinventering inför
    - ombyggnation
    - rivning
 • Avfallshanteringsplan
 • Hantering av rivningslov
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning
 • Beställarstöd vid rivning