Förorenade områden

Idag finns det uppskattningsvis ca 85 000 förorenade områden i Sverige. Det krävs erfarenhet att effektivt genomföra projekt om förorenad mark, projekten är ofta komplexa och spänner över flera kompetensområden. Som kund till Wescon får du alltid hjälp av ett team som drivs av erfarna konsulter inom området. Hos oss finns specialister, praktiker och generalister.

Som en av få konsulter i Sverige arbetar vi aktivt för att leverera underlag till våra kunder som baseras på repeterbara resultat, detta låter kanske som en självklarhet men är en ovanlighet. I kombination med kunskap, erfarenhet och engagemang för kundernas verksamhet arbetar vi tillsammans fram en lösning.

Vi hjälper er med:

  • Risk- och statusbedömningar vid fastighetsöverlåtelser
  • Miljötekniska markundersökningar där vi är ledande i Sverige på ISM/MIS/SSP samt driver utvecklingsarbeten för nya provhanteringsmetoder.
  • Fördjupade och förenklade riskbedömningar där vi har bred kompetens kring historiska industriella verksamheter. Vi har djupgående kemisk förståelse och genomföra biotillgänglighetsanalyser för både människa och miljö samt spridningsbedömningar.
  • Ansvarsutredningar enligt 10 kap miljöbalken
  • Åtgärdsutredningar
  • Riskvärderingar
  • Anmälan om efterbehandling
  • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför efterbehandling
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter