Wescon Miljökonsult har vunnit ramavtal med Sveriges geologiska undersökning (SGU) för projektering av åtgärder vid förorenade områden.

Nu ser vi fram mot roliga och utmanande projekt tillsammans med SGU!

Fler välkomnanden

Vi välkomnar ytterligare en kollega till oss på Wescon Miljökonsult.

Erika Modig har en bakgrund inom geovetenskap med en kandidatexamen i geovetenskap och en master i kvartärgeologi.

Efter en tid som timanställd har vi nu glädjen att välkomna Erika som heltidsanställd. På Wescon kommer hon främst att arbeta med förorenade områden, till exempel med mark- och grundvattenundersökningar samt miljökontroll..

Denna vecka började Martin Schill hos oss.
Martin har tidigare arbetat som arbetsledare/arbetschef på Betongborrargruppen, ett riv- och saneringsföretag. Här på Wescon kommer Martin att arbeta inom byggnad och byggnadsmiljö med inventeringar och utredningar.

Vasastafetten 2017

Wescon Miljökonsult sprang Vasastafetten i lördags. Här i ledning vid starten i Berga by.

Foto: Jan Andersson