Har du omkring 5 års arbetslivserfarenhet av exempelvis myndighetsarbete eller konsultverksamhet inom miljöområdet? Letar du efter en ny utmaning där du får bidra till viktig samhällsutveckling och bli del av ett engagerat och kompetent team, där hållbarhet och utveckling står i fokus? Då är det här rollen för dig!

Vi söker nu en till medarbetare till affärsområdet MKB och tillstånd. Läs mer om tjänsten här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Wescon på Battelle

Under veckan deltar Wescon på Battelle, Chlorinated Conference 2022 i Palm Springs, USA.

För oss är det viktigt att vara på plats för att ta del av det senaste inom förorenade områden.

Det är en del av vår omvärldsbevakning. Vi tar hem ny teknik för såväl provtagning som för åtgärder av föroreningar. Närvaron ger oss möjlighet att skapa internationella kontakter och viktigast av allt att kalibrera så vårt arbete har rätt nivå jämfört med resten av världen.

Länsstyrelserna i Mälarlänen (Stockholm, Örebro, Gotland, Dalarna, Västmanland och Södermanland) arbetar kontinuerligt med utbildningsinsatser för handläggare och miljöinspektörer som bedriver tillsyn av förorenade områden.

Årets tema för utbildning var momenten provtagning och riskbedömning i efterbehandlingsprocessen. I den två dagar långa utbildningen deltog omkring 250 personer som arbetar med tillsyn inom förorenade områden.

Petter Wetterholm från Wescon tackade självklart ja när han blev tillfrågad att medverka i utbildningen.

- Vi bidrar gärna med vår expertis för kompetensutveckling inom branschen som i det här fallet bidrar till ännu bättre tillsyn. I slutändan leder det till åtgärder av förorenade områden, så att det inte längre utgör hot mot människor eller miljö, säger Petter.

Fokus under första dagen var provtagning. Petter berättade om olika provtagningsmetoder och vad som är viktigt att tänka på vid provtagning för att resultatet ska visa de faktiska förhållandena på platsen. Han förmedlade också vikten av att förbereda en undersökning genom att ta fram ett provtagningsprogram med en konceptuell modell, baserat på den kunskap som finns om platsen.

Förorening av klorerade lösningsmedel från småindustri med armaturtillverkning åtgärdas i Köping.

Åtgärden består av en kombination av ytlig schakt och termisk behandling djupare i marken. Nu pågår den termiska behandlingen av klorerade lösningsmedel (främst TCE) i de djupare lerlagren. Termisk behandling innebär att marken där aktuella föroreningar finns värms upp till aktuella ämnens kokpunkt. Föroreningarna kan då extraheras till ytan där de omhändertas i en reningsanläggning. På fotot syns brunnar som installerats i marken för tillförsel av värme, temperaturmätningar samt extraktion av föroreningar.

Sedan 2017 har Wescon arbetat med utredningar inom fastigheten Grönsiskan 35 i Köping. Wescon har inför saneringen utfört undersökningar för avgränsning av föroreningen genom bland annat sonic och MiHPT provtagning. Underlaget har använts för projektering av den pågående totalentreprenaden.

Då fastigheten ska exploateras med bostäder utförs efterbehandlingsarbetena med bidragsmedel från Naturvårdsverket för bostadsbyggande.

Livsviktig kunskap

Under våren har våra medarbetare utbildats i första hjälpen och brandutbildning för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Vi har drillats av Första hjälpencentrum i hjärt- och lungräddning och första hjälpen för att fräscha upp de livsviktiga kunskaperna. Idag har även hela företaget genomgått en brandutbildning genom Fire and Risk Engineering. Vi ökar kunskaperna ytterligare om hur vi genom systematiskt brandskyddsarbete kan förebygga brand och hur vi ska agera om en brand uppstår.

Säkerhet och arbetsmiljö är en naturlig del i Wescons verksamhet och är något som pågår kontinuerligt. Det är ett arbete som Wescon värderar högt och som kan rädda liv om olyckan är framme.