God Jul och Gott Nytt år

Vi lägger snart 2018 bakom oss. Ett lyckat år för Wescon Miljökonsult när vi haft stimulerande och utvecklande uppdrag, flyttat till fantastiska lokaler centralt i Västerås samt blivit 15 anställda. Just nu pågår även en ombyggnad och utökning av våra lokaler för att anpassa dessa till vår fältverksamhet. Lokalerna möjliggör lastning och parkering i anslutning till fältförrådet för att smidigt kunna vara på plats hos våra kunder med rätt utrustning.

Vi önskar våra samarbetspartners och våra kunder ett gott slut på 2018 och ett gott nytt år 2019. Istället för julkort och julklappar skänker vi i år en julgåva till Hand In Hand.

Wescon Miljökonsults kompetenta medarbetare föreläser vid BFAB:s kurser om miljöinventering av byggnader. Nästa kurstillfälle är 5-6 mars 2019, läs mera här!

På kursen får du metoder och verktyg för att kunna genomföra miljöinventeringar i praktiken.

Våra medarbetare genomför naturligtvis även egna inventeringar. Kontaktuppgifter hittar du här!

Wescon Miljökonsult utför nu ytterligare ett uppdrag där vi kombinerar användandet av Mass Flux, Mass Discharge med att identifiera naturlig nedbrytning av förorening i både källområdet och i plymen.

Fördelen med Mass Flux är följande:

  • Metoden ger en tydligare strategi för att identifiera spridning
  • Den visar var i markprofilen spridning sker och om det finns "lager" av förorening i markprofilen.
  • Mass Flux möjliggör att koncentrationer av förorening i förhållande till flöde av grundvatten viktas så att områden med mest föroreningstransport identifieras.

 

En av de stora riskerna med föroreningar av klorerade lösningsmedel är att de kan spridas långväga i grundvattnet och därmed kan orsaka problem långt nedströms, exempelvis för en dricksvattentäkt. Sanering av klorerade lösningsmedel är kostsamt vilket ställer stora krav på beslutsunderlaget. Detaljerad information om föroreningens transportväg och nedbrytningstakt möjliggör en noggrannare riskbedömning och ett bättre beslutsunderlag.

Vill du veta mer om detta - kontakta Petter Wetterholm. Kontaktuppgifter finns här!

Glasrikets föroreningar

Wescon Miljökonsult kommer under den närmaste tiden att få möjlighet att arbeta med sanering av föroreningar och avfall från glasbruk.

Wescon deltar även vid ett seminarium om sanering av föroreningar och avfall från Glasriket. Ett syfte med seminariet är att idéer och möjligheter ska tas fram för hur man i framtiden ska utföra de bästa och mest lämpade saneringarna av mark som har förorenats av glasbruken. Seminariet arrangeras av SGU, SGI, Glasriket samt Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län.

Glasriket utgörs av fyra kommuner i sydöstra Småland där ett fyrtiotal glasbruk bedrev verksamhet under senare delen av 1800-talet.

Ny medarbetare

Vi välkomnar Gunilla Zeidlitz till oss på Wescon Miljökonsult. Gunilla kommer främst att förstärka vårt team inom MKB/Tillstånd, med sin kompetens inom kulturmiljöfrågor och naturvårdssamråd. Gunilla kommer även att arbeta inom våra övriga affärsområden.

Under de senaste fem åren har Gunilla arbetat inom KMV forum huvudsakligen som natur- och kulturmiljöspecialist åt Trafikverket. Innan det arbetade Gunilla på Länsstyrelsen i Västmanland med natur-, kulturmiljö-, samt lantbruksfrågor.

Gunillas kontaktuppgifter finns här!